HET TIJDSCHRIFT VOOR GEZONDE LEKKERNIJEN
Home Inhoudstafel Recepten Producten Band Archieven Contact
 Artikel - De Kers Nį 19

Kleurstoffen van onze voeding

Het gebruik van additieven in onze voeding is nooit 100 % geruststellend geweest. Moeten we ons daarom zorgen maken om de kleur-stoffen die in sommige voedingsmiddelen worden gebruikt?

De prachtige kleuren van groenten en fruit zijn een uitnodiging om er meteen de tanden in te zetten. Dit geldt ook voor met kleurstoffen gekleurde levensmiddelen zoals bijna alle snoep, maar ook voor sodawaters en andere limonades, yoghurt, fruit in blik, nagerechten op basis van zuivel, ijsroom, waterijs, ... Door het gebruik van kleurstoffen zien voedingsmiddelen er smakelijker uit. Een techniek die meer wordt toegepast als we wellicht denken. Zonder kleurstoffen zouden de kersen in een fruitmengeling in blik er... wit uit zien! In yoghurt wordt soms grenadine gebruikt (kleur van aardbeien). Er is niet alleen vanilleroomijs maar ook roomijs met aardbeien-, pistache- of koffiesmaak. Zonder de kleurstoffen zouden deze producten er ongewoon uitzien, we zijn er volop mee vertrouwd. Maar mogen we deze toevoegsels, die de kleur van sommige voedingsmiddelen artificieel bijwerken, voor 100 % betrouwen? Hieronder een korte verduidelijking.

Kleurstoffen, ja of neen?

Kleurstoffen zijn wel eens een punt van discussie. Er zijn duidelijke wettelijke richtlijnen die bepalen welke kleurstoffen toegelaten zijn en welke de maximaal toegelaten hoeveelheden zijn die mogen gebruikt worden in een voedingsmiddel. De toegelaten hoeveelheden werden door experts bepaald op basis van wetenschappelijk onderzoek. Toch wordt het gebruik van kleurstoffen niet zomaar door iedereen aanvaard. Sommigen zijn van oordeel dat de wetgeving nogal laks is, anderen zijn van oordeel dat kleurstoffen, ook al zijn ze onschadelijk, niet echt nodig zijn in onze voeding en ze beter achterwege gelaten worden. We vinden het gebruik van kleurstoffen na al die jaren zo vanzelfsprekend, ze geven levensmiddelen een mooier uitzicht en we zijn er stilaan mee vertrouwd, .... De voedingsindustrie is dus zeker geen vragende partij om het gebruik van kleurstoffen in te perken of achterwege te laten. Daarenboven, zolang de inname binnen aanvaardbare hoeveelheden blijft, is er geen enkel gevaar. Ons lichaam is perfect in staat om de ingenomen kleurstoffen doelmatig af te breken en te verwijderen. Voor bepaalde additieven hebben experts een ADI-waarde bepaald (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) die uitgedrukt wordt in mg/kg lichaamsgewicht. Desalniettemin kunnen sommige kleurstoffen, in bepaalde gevallen, voor problemen zorgen. Er zijn kleurstoffen die mogelijk een allergie of een voedselintolerantie veroorzaken. De ADI-waarde van kleurstoffen (de hoeveelheid die als 'veilig' wordt aanzien) zou in uitzonderlijke gevallen kunnen overschreden worden.

Snoep: beperken

In snoepgoed worden doorgaans veel kleurstoffen verwerkt. Test-Aankoop nam ze even onder de loep. Snoepgoed dat per gewicht verkocht wordt, bijvoorbeeld in de bioscoop of op de wekelijkse markt, is ietwat controversieel. Het moet met name niet beantwoorden aan de regelgeving omtrent voorverpakte voedingsmiddelen. Alle andere industrieel vervaardigde en verpakte voedingsmiddelen, moeten voorzien zijn van een etiket waar een gedetailleerde voedingsinformatie (onder meer lijst van ingrediŽnten) op vermeld staat. Voor niet verpakte levensmiddelen stelt er zich dus een probleem. De consument weet niet welke bestanddelen er in aanwezig zijn, wat een probleem kan scheppen voor allergische aandoeningen. Test-Aankoop deed een onderzoek naar de kleurstoffen aanwezig in snoep verkocht 'per gewicht' (welke en hoeveel kleurstoffen zijn er in aanwezig?). Ze spitsten hun aandacht vooral toe op de kleurstoffen die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid (allergie of andere aandoeningen) en op kleurstoffen met een lage ADI-waarde (die gemakkelijk kan overschreden worden). Een zucht van verlichting, ... het resultaat van de onderzochte snoepzakjes was eerder geruststellend! In het overgrote deel van de gevallen werd de maximaal toegelaten hoeveelheid kleurstoffen niet overschreden. Kleine schaduwzijde evenwel, van de 50 onderzochte stalen waren er toch vier die niet conform waren met de geldende reglementering. In drie soorten snoepgoed werd de maximaal toegelaten hoeveelheid kleurstoffen overschreden en in ťťn soort snoepgoed werd een kleurstof teruggevonden die daarin niet mag worden verwerkt! Al bij al was Test-Aankoop toch niet onverdeeld gelukkig met deze resultaten. Test-Aankoop is de mening toegedaan dat de regelgeving ter zake (te) soepel is. De vermaarde verbruikersorganisatie pleit er dan ook voor dat op de verkooppunten een lijst van ingrediŽnten ter beschikking zou zijn voor de consumenten, bijvoorbeeld onder de vorm van meeneembare productfiches.

Vooral kinderen

Hoewel het gebruik van kleurstoffen een zaak is die iedereen aanbelangd, moet de aandacht zich vooral op kinderen toespitsen. Ze hebben een lager lichaamsgewicht en het zijn vooral zij die verlekkerd zijn op snoepgoed. Zoals hierboven aangehaald wordt de ADI-waarde uitgedrukt in functie van het lichaamsgewicht. Kinderen, kleiner en lichter dan volwassenen, bereiken dus veel vlugger de maximale dosis. Temeer dat ze evenveel, zoniet meer, snoep en producten die kleurstoffen bevatten eten in vergelijking met volwassenen. Om er voor te zorgen dat onze lieverdjes, en in het bijzonder de allerkleinsten, niet te veel kleurstoffen innemen, moeten we er over waken dat ze een gezonde evenwichtige voeding innemen. Kleurstoffen zitten vooral in snoepgoed en frisdranken, ... voedingsmiddelen die geen vooraanstaande plaats innemen in een evenwichtige voeding. Kies als drank bij voorkeur water of fruitsap in plaats van vaak met kleurstoffen behandelde frisdranken of drankjes met grenadine. Snoep moet uiteraard niet verboden worden, maar hou hun consumptie ervan binnen de perken!

Magali Jacobs
DiŽtiste
Google