HET TIJDSCHRIFT VOOR GEZONDE LEKKERNIJEN
Home Inhoudstafel Recepten Producten Band Archieven Contact
 Artikel - De Kers N° 17

Tropisch aquarium

Exotische vissen, met hun prachtige praal en kleuren, hebben een vaste stek gevonden in onze huiskamers en gelukkig niet alleen in de keuken …

In een vorig nummer kwam het koudwateraquarium aan bod, met een woordje uitleg over de vermaarde rode vissen. Voor een gepassioneerde liefhebber is de keuze van de vissen die in dergelijk aquarium kunnen gehouden worden eerder beperkt. De oplossing ? Het tropisch aquarium. Het stelt wel meer eisen dan het koudwateraqaurium, wat zeker niet wil zeggen dat het niet doenbaar is. Goed om weten is dat een degelijk filtersysteem, een goede warmteregeling en een goed chemisch-biologisch evenwicht uiterst belangrijk zijn.

Niet te veel, niet te weinig

Evenwicht is hét sleutelwoord voor het tropisch aquarium. Niet te veel vissen, voedsel of planten, een correcte samenstelling en kwaliteit van het water, voldoende maar niet te veel verlichting, … Een aantal zaken die zeker in overweging moeten worden genomen vooraleer men zich in dit avontuur stort. Zonder al te diep in detail te gaan is het belangrijk om weten dat steeds een constante temperatuur (doorgaans tussen 24 en 26°C) moet gegarandeerd worden, de schommeling mag maximaal twee graden bedragen. Ook de hoeveelheid nitrieten en nitraten moeten nauwlettend gecontroleerd worden. Door een goed werkend filtersysteem, maar ook door niet te veel voedsel te strooien, regelmatig het aquarium zuiver te maken (afval, dode bladeren verwijderen, …) kan het broze evenwicht gemakkelijk in stand gehouden worden. Een ander belangrijk punt is de zuurtegraad (pH), deze moet correct zijn. Bij een pH van 7 spreekt men van een neutrale zuurtegraad, een lager getal is meer zuur, een hoger getal is meer basisch. Het lijken moeilijke scheikundige begrippen die sommigen misschien doen afschrikken. Vraag raad en daad aan een verkoper met kennis van zaken, hij zal alles op een eenvoudige wijze verduidelijken.

Hoe eraan beginnen ?

De eerste belangrijke vraag luidt : welke vis wil ik houden ? Het antwoord op deze vraag heeft een invloed op de overige vragen zoals : welke vissen kunnen vreedzaam samenleven zonder elkaar schade te berokkenen (vleesetende), welke planten en aankleding kunnen het best aangebracht worden (begroeiing, gesteenten, basiskleuren, enz…), hoeveel vissen kunnen in mijn micro-oceaan samenleven? Er wordt wel eens een eenvoudig rekensommetje vooropgesteld : tel de lengte van alle vissen bij elkaar en dit resultaat mag niet groter zijn dan de lengte van het aquarium. Heb je bijvoorbeeld 15 vissen met een totale lengte van 80 cm, dan zit je goed met een aquarium van 100 cm. Stel dat het andersom zou zijn, dan mag je door de overbevolking beslist grote problemen verwachten… Vervolgens komt de keuze van de planten (artificieel of natuurlijk ?) aan bod. Ze hebben een invloed op het chemisch evenwicht van het water. Hoeveel planten aanbrengen en van welke grootte ? Kleine vissen houden bijvoorbeeld van een dichte beplanting, zo kunnen ze zich gemakkelijk verstoppen of er hun eitjes in leggen.

Welke achtergrond ?

Bepaalde vissen, en zelfs planten, houden van een heldere achtergrond, andere van een donkere. Ook de decoratieve elementen (stronken, holtes, …) moeten met zorg gekozen worden. Lijken deze beknopte aanbevelingen je te beperkt, neem dan een goed gedocumenteerd boek bij de hand of vraag het deskundig advies van een gepassioneerde aquariofiele handelaar. Hij zal je alle mogelijke combinaties van vissen en planten duidelijk maken, zodat je microkosmos in perfecte harmonie kan samenleven.
Olivier Langelez
Google